đỏ như vang

nửa thế kỷ nước mắt chưa khô
nắm xương tàn rệu rã dưới mồ
nước sông kia vẫn còn ngầu đục
mặt đỏ như vang mãi bô bô

01.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements