ngày này

bao nhiêu xương trắng chất chồng
bao nhiêu xương nữa trong lòng đại dương
từ khi thảo khấu lên đường
hoang tàn sông núi tang thương giống nòi

02.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

trưa vô danh

buổi trưa chẳng nhớ buổi trưa nào
nằm im lâu lắm ngủ thật sâu
bữa nay chợt thức lòng vô hạn
mây trắng lơ thơ nắng đỉnh đầu

buổi trưa nào đó trưa vô danh
nhiều tầng nhiều lớp của để dành
trưa nay cục cựa buồn đứng bóng
mây trắng không về bỏ trời xanh

02.10.2018
Huỳnh Minh Lệ