hãy là một cây sậy

vì bão quá lớn nên không làm được cây thông
để đứng trên đồi mà reo như Cụ Nguyễn
thì hãy làm một cây sậy
đừng làm cây cỏ dại
để mục rữa dưới hồ nước mênh mông

14.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements