Tinh khôi

Bé Cua chào đời
Mênh mông hoa tuyết
Những đóa tinh khôi
Nở bừng diễm tuyệt

13/11/2018
Ông Ngoại

Advertisements

số phận những con nai

những con nai ở thành phố San Jose thường lẻn vào khu vườn của bạn tôi
ăn trụi lá
bạn tôi cứ mất công xua đuổi
ai bảo những con nai không có số phận ?
nếu chúng được sinh ra ở quê hương tôi
chúng sẽ chết lúc sơ sinh
những con chim ở sau vườn bạn tôi
suốt ngày hót líu lo
ai bảo những con chim không có số phận?
nếu chúng sinh ra ở quê hương tôi
chúng sẽ nằm trên các bàn nhậu
ai bảo những sinh linh trên thế giới này
không có số phận ?
ai bảo đồng bào tôi không có số phận ?
27/10/2018
Huỳnh Minh Lệ