30.04 nghe bolero

nước sông ngăn cách sơn hà
đưa em vào hạ đâu là ngày vui
trời cao ngó xuống sụt sùi
đêm buồn tỉnh lẻ nghe bùi lỗ tai !

30.04.2019
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

thời thổ tả

đám đông adua
hồi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ chưa từng nghe

jean paul sartre hay Françoise Sagan

vẫn ngày đêm lải nhải “nắng thủy tinh”, “nắng khuya chưa lên”, “một cõi đi về” …

ít bữa sẽ có những tân cử nhân ra trường với luận văn “huyền thoại mẹ”

sài gòn nắng chảy mỡ

nhà nhà chóng mặt với hóa đơn tiền điện

ngốn hết tháng lương

28.04.2019
Huỳnh Minh Lệ

vòng tay nhỏ

có vòng tay lớn đâu mà
anh em lạ mặt huống là người dưng
khua chiêng đánh trống tưng bừng
biển xa chết đuối núi rừng chết khô
phố xưa anh đạp xe thồ
em che nón lá bận đồ bà ba
một ngày đi thật là xa
vùng kinh tế mới thiệt là nông dân

18.04.2019
Huỳnh Minh Lệ