Nghĩ Mà Rầu !

Xưa cụ Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo
Cụ chẳng dự một trại sáng tác nào
Tiền thuế của dân là tiền xương tiền máu
Đừng có tiêu xài rồi viết tào lao

Có làm được gì cho dân mà đòi xe này xe nọ
Sông núi mỏi mòn rừng biển hư hao
Những bóng ma ngoài biên cương lấp ló
Thơ văn muỗi ruồi mà ngồi đó mè nheo !

07.08.2017
Huỳnh Minh Lệ

bài ca con cá

lũ nào cũng lịch sử
( tội nghiệp lịch sử )
rừng chỉ còn trong mơ
miền núi nhiều biệt phủ
dân nghèo mất con thơ

cầu treo khó làm lắm
sân golf nhất trí cao
đang khắc phục hậu quả
cả nước mở hầu bao

06.08.2017
Huỳnh Minh Lệ

Những Vì Sao Sáng

Tưởng nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh

Miền nam có tạp chí Văn
Có văn Võ Phiến thưa rằng quá hay !

Miền nam có nhạc Phạm Duy
Có thơ Minh Đức đắm say lòng người

Dù ai cố gắng đổi dời
Những vì sao ấy vẫn ngời mai sau

Kiếp nào còn có yêu nhau
Một thời huy hoắc sắc màu gấm hoa

11.06.2017
Huỳnh Minh Lệ

hội làng

mấy lão tiên chỉ viết lại lịch sử của làng
dựng một thành hoàng
lập bàn thờ thắp nhang sì sụp khấn vái
sau đó chia nhau chỗ thịt
con trâu mà các tráng đinh đã thừa lệnh
đâm cổ trước đó
dân làng cũng sì sụp khấn vái
và ra về với chiếc bụng rỗng

08.06.2017
Huỳnh Minh Lệ

không siêu thoát

người cha trăn trối
trước khi lìa đời
muốn cho khỏi đói
phải đổ mồ hôi

đất kia con xới
ruộng kia con cày
bếp mùa lên khói
bát cơm vun đầy

đất xưa đã mất
ruộng xưa không còn
hồn cha lây lất
xác như chưa chôn

02.03.2017
Huỳnh Minh Lệ