Bài Tháng Chín

Ôi chao ! bây giờ tháng chín,
Nhìn đâu cũng thấy bóng hình,
Mơ hồ những ngày nhuốm bệnh,
Phương trời một đóm lân tinh.

Anh làm bài thơ tháng chín,
Nhớ ngày nhật thực nôn nao,
Sao em không về mà đếm,
Thời gian vầng trán hư hao,

Tháng chín em thường đi vắng,
Cuối tuần buồn như sâu đo,
Lá đời mình anh gặm nhấm,
Còn bao năm để đợi chờ ?

Phải không, mùa thu đã chớm ?
Anh nằm như con cá khô,
Sao em không về đưa đón,
Mà đi mê mãi sông hồ !

Huỳnh Minh Lệ
18.09.2012

Advertisements